Tải game Kiếm Thế Thiên Ma

Chú ý: Nếu đã có kiếm thế Zing vui lòng chỉ download Bản cài đặt 500MB để cài đặt nhanh hơn .

Bản Update máy chủ mới ktthienma.com

Giải nén vào thư mục game ktthienma.com đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản cập nhật mới nhất:

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
UPDATE-kiemthethienmaBản cập nhật: Mới nhất 1MB Link Download

Bản cài đặt ktthienma.com (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
kiemthethienma 1.0Gb Link Download

Bản FULL cài đặt ktthienma.com (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
kiemthethienma-FULL 8Gb Link Download

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoPk 1MB Link Download
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download